Elektromiografia
powierzchniowa

Szkolenia

Podstawy stosowania EMG w praktyce fizjoterapeutycznej.

Kurs EMG: Podstawy stosowania EMG w praktyce fizjoterapeutycznej. Zasady stosowania treningu z zastępczą informacją zwrotną w oparciu o EMG w fizjoterapii.

terminy szkoleń:

moduł EMG 1 30.09-03.10.2010

moduł EMG 2 11-13.10.2010


certyfikacja PTF: TAK

ilość uczestników / grupa szkoleniowa: 25

ilość grup szkoleniowych: 2

liczba godzin szkoleniowych: 48 (2 moduły 3 dniowe)

Województwo Dolnośląskie, miejscowość Wrocław

język wykładowy: polski

wykładowca:Łukasz Oleksy, Aleksander Kucza

2. Opis szkolenia

Cel szkolenia:


* Zaznajomienie uczestników z zasadami i metodyką pomiaru powierzchniowego EMG w praktyce fizjoterapeutycznej;
* Przedstawienie teoretycznych i praktycznych podstaw pomiaru z wykorzystaniem powierzchniowego EMG;
* Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń z pomiarem powierzchniowym EMG z wykorzystaniem różnorodnych protokołów klinicznych
* Przedstawienie zasad interpretacji danych uzyskanych trakcie pomiaru powierzchniowego EMG
* Przedstawienie praktycznych pomiarów z wykorzystaniem powierzchniowego EMG w wybranych dysfunkcjach układu ruchu dla potrzeb praktyki fizjoterapeutycznej
* Praktyczne przedstawienie technik treningu fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej tzw. biofeedback’u z zastosowaniem powierzchniowego EMG


Uczestnicy szkolenia:
Lekarze rehabilitacji, ortopedzi, neurolodzy, fizjoterapeuci.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:


* podstawy fizjologiczne związane z rejestracją sygnału EMG (źródło sygnału, podstawy neurofizjologiczne, wzmocnienie i obróbka sygnału EMG)
* praktyczne zasady prowadzenia pomiaru powierzchniowego EMG – teoria i zajęcia praktyczne,
* znaczenie pomiaru EMG w praktyce fizjoterapeutycznej – zastosowania dla celów klinicznych ,
* interpretacja danych uzyskanych podczas pomiaru EMG;
* wykorzystanie przykładowych pomiarów w praktyce klinicznej (w zespołach bólowych szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa, po urazach stawu kolanowego, w uszkodzeniach stawu ramienno-barkowego)
* wykorzystanie biofedback’u w oparciu o rejestrację sygnału EMG w fizjoterapii, przykładowe zastosowania i protokoły ćwiczeń w wybranych problemach klinicznych,
* propozycje przykładowych zastosowań pomiaru i analizy w oparciu o protokoły kliniczne dla wybranych dysfunkcji (kręgosłup, obręcz barkowa, stawy biodrowy i kolanowy) – znaczenie kliniczne, pokaz praktyczny.
* techniki i założenia treningu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej tzw. biofeedback’u z EMG – zajęcia praktyczne
* praktyczne przeprowadzenie pomiaru EMG z wykorzystaniem protokołów klinicznych dla wybranych dysfunkcji (kręgosłup, obręcz barkowa, stawy biodrowy i kolanowy) – zajęcia praktyczne

Zobacz także