Elektromiografia
powierzchniowa

Zastosowanie

Analiza chodu

Elektromiografia posłużyć może do oceny i analizy chodu.
Dzięki zarejestrowanym danym dotyczącym koordynacji, siły i wytrzymałości
mięśniowej możemy tworzyć porównania i wzorce aktywności ruchowych składowych chodu.Elektromiografia w sposób obiektywny weryfikuje postęp planowanej rehabilitacji i dzięki zastosowaniu biofeedbacku, uczy pacjenta prawidłowych wzorców ruchowych.

Dzięki EMG możliwe jest uzyskanie informacji na temat:

• Korelacji aktywności mięśniowej i z innymi przejawami aktywności mięśnia (siła, wytrzymałość, koordynacja itd.)
• Analizę porównawczą aktywności podczas różnych czynności ruchowych (lokomocja, sport, czynności dnia codziennego, czynności zawodowe)
• Planowanie, weryfikację prowadzonego postępowania rehabilitacyjnego
• Ocenę skuteczności zastosowanego zaopatrzenia ortopedycznego
• Wsparcie kompleksowego leczenia dysfunkcji układu ruchu (zespoły bólowe kręgosłupa, zaburzenia cieśni kanału nadgarstka, dystrofie mięśniowe, zespół Guillain-Barre, postępujące choroby układu nerwowego, zaburzenia układu żucia, urazy rdzenia kręgowego, urazy czaszkowo-mózgowe)
• Ocenę wybranych zdolności motorycznych (zmęczenie, koordynacja nerwowo-mięśniowa)

Aby powiększyć, kliknij na zdjęcie

Zobacz także

« powrót