Elektromiografia
powierzchniowa

Zastosowanie

Zaburzenia nietrzymania moczu

Ocena oraz trening z wykorzystaniemhttp://replicawatchessale.uk.com EMG i biofeedback’u w leczeniu zaburzeń dna miednicy.


Niniejszy materiał oparty jest o opracowanie przygotowane przez Birgit Schulte-Frei i Peter’a Konrad z Kliniki Rehabilitacyjnej ProPhysio w Kolonii w Niemczech.

Elektromiografia (EMG) kinezjologiczna może być wykorzystana w ocenie funkcji mięśni dna miednicy oraz służy analizie progresji prowadzonego treningu motorycznego zaburzonej funkcji mięśni dna miednicy. Wykorzystanie zastępczej informacji zwrotnej podczas treningu posiada wiele zalet i stanowi skuteczne i efektywne narzędzie w rękach terapeuty.

Kompleksowe podejście do terapiireplica watches uk zaburzeń w okolicy miednicy opiera się na: wywiadzie, badaniu EMG, treningu opartego na poprawie koordynacji i selektywnej aktywizacji określonych grup mięśniowych. Pacjent motywowany jest do świadomego podejścia do całego procesu i realizacji w maksymalnie efektywny sposób w przychodni i w trakcie zadań domowych. Wraz z postępem prowadzonego usprawniania zadania dla pacjenta są coraz bardziej złożone i oparte o ćwiczenia funkcjonalne. Poniżej zaproponowany przze autorów schemat postępowania:

Ze względu na system funkcjonujący w http://www.schoolmemories.org/Niemczech system ubezpieczeniowy pokrywający koszty prowadzonego leczenia zaburzeń dna miednicy, ilość sesji rehabilitacyjnych pokrywanych przez polisę cartier replicaRomain Gauthier ReplicaBreguet Watches Online Outlet, Cheap Replica Watches UK Store, Swiss Replica Watches Sale, Free UK Shipping!!ubezpieczeniową jest ograniczona. Stąd konieczność efektywnego wykorzystania czasu w trakcie kolejnych sesji. W pierwszych sesjach akcent kładziony jest na aktywizację izolowanych grup mięśniowych oraz nauki relaksacji niewłaściwie pracujących mięśni. Zaproponowana metodyka oceny obejmuje analizę funkcjonowania 4 grup mięśniowych, informacja ta jest niezbędna również z punktu widzenia wdrażanego treningu z biofeedbackiem. Ocena EMG obejmuje grupy leżące bardziej powierzchownie oraz mięsnie dna miednicy dostępne przy stosowaniu elektrod analnych lub waginalnych.


Badane mięśnie

Sonda EMG analna i waginalna

Pomiar dokonano z wykorzystaniem MyoResearch XP, sygnal został wygładzony i oczyszczony (RMS 100 ms, w paśmie o szerokości 20 do 500 Hz, częstotliwość próbkowania 1000 Hz).

Po założeniu elektrod pacjent wykonuje standaryzowaną sekwencję ćwiczeń aktywności mięśni dna miednicy zaproponowaną przez Glazera: zapis podstawowy, szybkie skurcze, maksymlane skurcze, test wytrzymałości, test relaksacji.

Poniżej rycina z zapisem wykonanych w kolejności prób.

W oparciu o przeprowadzony test i znormalizowaną amplitudę skurczu (MVC) z  ustalonym uprzednio zakresem progowymreplica watches dla skurczów znormalizowanych względem MVC. Pozwala to na egzekwowanie określonej wartości napięcia mięśni w trakcie treningu.

Jak tylko to możliwe rozpoczyna się trening koordynacji pracy grup mięsni w obrębie dna miednicy, zwracając uwage na izolowany charakter pracy a nie amplitudę napięcia.

Wielokanałowy zapis EMG ze zsynchronizowanym zapisem wideo oraz analiza w czasie rzeczywistym. W czasie wykonywania ćwiczenia naprężania mięśni brzucha uzyskiwane są wysokie amplitudy EMG dla mięśni dna miednicy oraz m. skośnego wewn. , natomiast aktywacja mięśni ogólnych jest niska

W czasie pierwszych 3 jednostek treningowych pacjent powinien “odnaleźć” oraz poprawić koordynację aktywizacji mięśni miednicy, następnie ich skurcz powinien zostać skoordynowany z innymi mięśniami synergistycznymi, tj. m. skośnym wewnętrznym. Często techniki oddechowe mogą pomagają w znalezieniu koordynacji pracy mięśni dna miednicy.

Jednym z bardzo ważnych efektów treningu ze sprzężeniem zwrotnym EMG jest możliwość bezpośredniego wglądu oraz kontrolowania aktywacji poszczególnych mięśni przez pacjenta. Po nauczeniu właściwej http://www.childsplayadventureland.co.uk/test.php?p=Bell-Ross-Replica.htmlkoordynacji, pacjent łączy stan napiecia z odczuciem własnego ciała, co w konsekwencji prowadzi do poprawy świadomości własnego ciała (reedukacja mięśniowa). Przedstawione poniżej okno pokazuje skuteczny, izolowany skurcz mięśni miednicy z całkowitą „ciszą” aktywności mięśni pośladkowych.


Ustalony zakres progów wynosi 30 – 50 % MVC Zapis z treningu ze sprzężeniem zwrotnym i ustalonymi wartościami progowymi dla skurczów znormalizowanych względem MVC. Górny wykres: dno miednicy, dolny wykres: m. pośladkowy większy

Po etapie izolowanego treningu, ćwiczenia są integrowane z zadaniami funkcjonalnym.
Głównym celem tego etapu jest trening skurczu mięśni dna miednicy w czasie wykonywania innych ćwiczeń.
o) dla skurczów znormalizowanych względem MVC. Górny wykres: dno miednicy, dolny wykres: m. pośladkowy większy.

Zapis 8-kanałowy EMG z mięśni tułowia i miednicy ze zsynchronizowanym zapisem wideo. Wzorzec EMG wszystkich uczestniczących w ruchu mięsni można analizować w przypadku wykonywania regularnych ćwiczeń tułowia. Zaobserwować można wysoką aktywność mm.dna miednicy w > 50% MVC w pozycji uniesienia tułowia.

W czasie ostatniej części terapii, uczy się integracji pracy mięśni dna miednicy z ogólną aktywnością pacjenta w czasie codziennych czynności (tj. kaszlu, śmiechu, kichania, podnoszenia się, http://www.childsplayadventureland.co.uk/test.php?page=cheap-replica-watches.htmlpracy i uprawiania sportu). Strategie izolowanych mięsni koncentrują się na uzyskaniu maksymalnej aktywności mięśni miednicy.Bieg na bieżni jako typowa czynność codzienna. Proszę zwrócić uwagę na wysoki poziom skurczu mięśni miednicy

Po 6 i 12 sesji wykonuje się kontrolny test EMG . Porównuje się w nim i dokumentuje zmiany poziomu aktywnościreplica audemars piguet mięśniowej, koordynację pomiędzy synergistami oraz zdolność mięśni do rozluźniania się.

Zobacz także

« powrót