Elektromiografia
powierzchniowa

Szkolenia

Wykorzystanie elektromiografii w wysiłkowym nietrzymaniu moczu


Zapraszamy na kurs EMG w wysiłkowym nietrzymaniu moczu. Ofiarujemy Państwu możliwość pogłębienia swojej wiedzy, uzyskania certyfikatu i udziału w zajęciach praktycznych związanych z zastosowaniem elektromiografii w diagnostyce i leczeniu.

Tematyka szkolenia obejmować będzie m.in.:

­- podstawy teoretyczne (anatomia, fizjologia, mechanizmy związane z prawidłowym utrzymaniem moczu, epidemiologię dysfunkcji wydalania, grupy wysokiego ryzyka)

­- metody i środki stosowane w fizjoterapii w leczeniu zachowawczym nietrzymania moczu

­- wykorzystanie EMG w ocenie stanu pacjenta z nietrzymaniem moczu
­ teoretyczne i praktyczne założenia do stosowania EMG (analiza sygnału, pomiar, przygotowanie pacjenta, ustalenie protokołu pomiarowego)

­- przeprowadzenie w praktyce oceny z wykorzystaniem EMG i interpretacja uzyskanych wyników dla potrzeb usprawniania

­- założenia fizjoterapii w skutecznym usprawnianiu dysfunkcji nietrzymania moczu

­- techniki i metody usprawniania w nietrzymaniu moczu (ogólne założenia, wykorzystanie biofeedback’u, reedukacja mięśniowa i koordynacyjna, tworzenie kompleksowych programów usprawniania)

­- skuteczność biofeedback’u w leczeniu nietrzymania moczu
­ przegląd literatury

­- wykorzystanie terapii nietrzymania moczu w grupach o zwiększonym ryzku występowania dysfunkcji

Koszt uczestnictwa: 1000zł.

Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie przerw kawowych, certyfikat uczestnictwa. (Obiad i noclegi we własnym zakresie)

Miejsce szkoleń:

13-14. X. 2012 Gdańsk Straszyn Gaudenlife
Ośrodek Rozwoju Osobistego ul. Makowa 19a


27-28. X. 2012 Gliwice Hotel Łabędy
ul. Karola Marksa 11


15-16. XI. 2012 Łódź - Centrum Szkoleniowo Konferencyjne
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 16/18karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres biuro@technomex.pl

Pobierz pliki
KARTA INFORMACYJNA (99.50 kB)